MÁY IN ĐA CHỨC NĂNG HP PRO M125A CŨ

2.200.000

Tốc độ in đen:Bình thường: Lên đến 20 ppm

Trang đầu tiên (sẵn sàng)Black: Nhanh như 9,5 giây

Nhiệm vụ chu kỳ (hàng tháng, A4):Lên tới 8000 trang

Đề nghị khối lượng trang hàng tháng:250-2000

0975 887 986

0975 887 986